Quảng cáo TikTok được tạo thành từ ba cấp độ:  Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo .

Hiểu cách thức hoạt động của ba cấp độ này sẽ giúp bạn thiết lập đối tượng mục tiêu tốt hơn, phân bổ ngân sách quảng cáo và thiết kế quảng cáo để tăng phạm vi tiếp cận đối tượng của bạn, cải thiện hiệu suất quảng cáo và cuối cùng đạt được mục tiêu chiến dịch của bạn.

Cấu trúc chiến dịch Quảng cáo trên Tiktok ads
Cấu trúc chiến dịch Quảng cáo trên Tiktok ads

Chiến dịch Quảng cáo Tiktok ads

Chiến dịch  (Campaign)Khi bạn đã quyết định quảng cáo với Tiktok ads , bạn phải tạo một “chiến dịch”  và xác định mục tiêu chiến dịch của mình (mục tiêu bạn mong muốn khi triển khai Tiktok ads).

Ở cấp chiến dịch, bạn có thể chọn giữa hai mục tiêu chiến dịch: Tải xuống ứng dụng hoặc Trang đích. Bạn cũng sẽ được yêu cầu xác định ngân sách chiến dịch của mình,bạn  có thể đặt thành ngân sách theo: hàng ngày, ngân sách toàn thời gian hoặc không giới hạn. Trong mỗi chiến dịch, bạn sẽ có nhiều nhóm quảng cáo, cho phép bạn tối ưu hóa quảng cáo và đo lường hiệu suất.

Các bước cụ thể tạo chiến dịch Tiktok ads:

 • Chọn mục tiêu chiến dịch: cài đặt ứng dụng / trang đích
 • Đặt ngân sách cho chiến dịch theo: hàng ngày, ngân sách toàn thời gian hoặc không giới hạn
 • Bắt đầu tạo một nhóm quảng cáo
Cách tạo chiến dịch quảng cáo tiktok ads
Cách tạo chiến dịch quảng cáo tiktok ads

Nhóm quảng cáo Tiktok ads

Bạn có thể đặt các vị trí quảng cáo, đối tượng, đối tượng mục tiêu, ngân sách chiến dịch, lịch biểu, mục tiêu tối ưu hóa và giá thầu cho từng nhóm quảng cáo ở cấp nhóm quảng cáo cụ thể. Việc chia nhỏ nhóm quảng cáo giúp cho phép nhà quảng cáo kiểm soát ngân sách của các nhóm đối tượng khác nhau, lịch phân phối của từng quảng cáo và đánh giá hiệu suất của từng đối tượng. Trong một chiến dịch, có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo; trong một nhóm quảng cáo, có thể có một hoặc nhiều quảng cáo.

Tạo nhóm quảng cáo Tiktok

Các bước cụ thể:

 1. Chọn vị trí
 2. Đặt đối tượng chiến dịch
 3. Đặt đối tượng mục tiêu của bạn
 4. Thiết lập ngân sách và lịch biểu chiến dịch cho nhóm quảng cáo
 5. Đặt mục tiêu và giá thầu tối ưu hóa
 6. Bắt đầu tạo quảng cáo

>> Ban quan tâm: Thông tin chi tiết về Quảng cáo video TikTok Ads

Quảng cáo Tiktok : 

Quảng cáo được tạo trong một nhóm quảng cáo và một nhóm quảng cáo có thể chứa nhiều quảng cáo, cho phép bạn so sánh và tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo của mình dựa trên sự khác biệt giữa các quảng cáo.

Các bước cụ thể Tiktok ads:

 1. Tải lên và thêm hình ảnh hoặc video của bạn
 2. Thêm văn bản quảng cáo và văn bản kêu gọi hành động, chọn bìa quảng cáo, v.v.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here