Tiktok Ads

Giải pháp tiếp cận 12 triêu người dùng hằng tháng theo năm 2018, là ứng dụng download TOP 3 tại Việt Nam.

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TIKTOK
Tiktok ads

BRANDING (Booking)
Tiktok ads

BRANDING (Booking)

In-feed Ads

Quảng cáo xuất hiện ngẫu nhiên trong 80 video đầu tiên trên feed của người dùng

BRANDING (Booking)

Hastag Challenge

Challenge là hình thức sáng tạo video theo chủ đề đi kèm hashtag, được lan toả bằng cách mời rất nhiều người cùng hoàn thành thử thách nên sẽ tạo được tính lan truyền tốt cho thương hiệu.

tiktok-hashtag

BRANDING (Booking)

First View Takeover & Regular Takeover

Quảng cáo hiển thị lần đầu tiên khi người dùng mở app TikTok.

Top View

Video quảng cáo hiển thị đầu tiên khi người dùng mở app Tiktok, có thể lựa chọn xem hết hoặc skip sau 3s.

BRANDING (Booking)

Branded Lens

Hiệu ứng và sticker được Tiktok tạo riêng cho thương hiệu, Tiktok giúp liên kết các yếu tố thương hiệu với người dùng app Tiktok

* Plug in a 4G LTE modem to stream live anywhere with 4G LTE.

PERFORMANCE (Bidding)
Tiktok ads

App Installs

Tải app iOS và Android Hỗ trợ third-party tracking chính xác Tối ưu hiệu quả theo CPI

Landing Page

Đo lường chuyển đổi trên landing page Tích hợp nhiều lựa chọn CTA để tối ưu hóa quảng cáo Tối ưu hiệu quả theo CPC

Đăng ký